تصاویر جدید از Assassin’s Creed Rogue منتشر شد

بالاخره امروز یوبیسات تصاویری را از عنوان مورد انتظار Assassin’s Creed Rogue، منتشر کرد ، مدتی پیش بود که یوبیسافت عنوان Assassin’s Creed Rogue را در کنار Assassin’s Creed Unity که برای نسل هشتم منتشر میشد.

برای نسل هفتم معرفی کرد و نکته جالب اینجاست که هر دو نسخه در یک روز منتشر خواهند شد. این تاریخ انتشار مصادف است با ۱۱ نوامبر در آمریکای شمالی ( ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ) و ۱۳ نوامبر در اروپا ( ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ). طبق گفته یوبیسافت، داستان AC: Rogue در حول نبردهای دریایی میچرخد و شما در نقش یک Templar باید مبارزه کنید.

0

قسمت های ستاره دار الزامی هستند لطفا فارسی تایپ کنید.